korku dalgası ne demek?

 1. (en)Shock wave.

shock

 1. Ekin yığını (dikey duran bağlanmış birçok ekin demeti).
 2. Şok etmek.
 3. Bkz. şok
 4. Kalbini kırmak, şok etmek, sarsmak, şaşırtmak, sarsılmak, darıltmak, dehşete düşürmek, elektrik çarpmak, elektroşok uygulamak, demet yapmak, balyalamak
 5. Şiddetle çarpmak
 6. Nefret veya korku vermek
 7. Iğrendirmek, müteessir etmek
 8. Elektrik akımına çaptırmak
 9. Sadme, darbe, vuruş
 10. Sarsma, sarsıntı

korku dağları bekler

 1. Korku her yerde varlığını gösterir.

korku damarı

 1. Kasıklarda olduğu sanılan, korkuyu atlatmak için sıkılması gerektiğine inanılan damar

dalga

 1. Deniz veya göl gibi geniş su yüzeylerinde genellikle rüzgâr, deprem vb.nin etkisiyle oluşan kıvrımlı hareket
 2. Sıcak, soğuk, moda için belli bir süre etkili olan dönem.
 3. Bir yüzeydeki kıvrım
 4. Saçların kıvrım genişliği.
 5. Gizli iş, dalavere
 6. Esrar, eroin vb. uyuşturucu maddelerin verdiği keyif durumu.
 7. Dalgınlık.
 8. Geçici sevgili.
 9. Geniş su yüzeylerinde rüzgârla oluşan, sırt ve çukur bölümleriyle durgun su yüzünü pürüzlendirip bir salınım devinimiyle birbirini kovuşturarak ilerleyen dizilerden her biri.
 10. Kendisini zamanca ve uzayca düzenli olarak yineleyen ve bir ortamda değişmeden hızla ilerleyen bir salınım katarı.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

korku dağları beklerkorku damarıkorku duymakkorkukorku filmikorku içindekorku ifade edenkorku ilekorku ile boyun eğdirmekkorku ile titremekkorkkork aprilin beşinden, öküzü ayırır eşindenkorkacak bir şey yokkorkakkorkak bezirgn ne kr eder ne zarardalgasına taş atmakdalgasızdalgadalga almaçıdalga analizörüdalga aşındırmasıdalga aşındırması düzlüğü
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın