kooperatif ne demek?

  1. Ortaklarının gereksinimlerini uygun şartlarda elde etmelerini sağlamak amacıyla kurulan ortaklık.
  2. Üreticilerin, aracıyı ortadan çıkararak ürünlerini daha iyi şartlarda pazarlamak için kurdukları ortaklık.
  3. Ortaklarının belirli iktisadi çıkarlarını korumak, özellikle meslek veya geçimlerine ilişkin gereksinimlerini işgücü ve parasal katkılarıyla karşılıklı yardım, dayanışma ve kefalet yoluyla karşılamak amacıyla gerçek ve tüzel kişiler tarafından kurulan değişir ortaklı ve değişir sermayeli tüzel kişiliğe sahip şirket.
  4. (en)Cooperative.
  5. (en)Co-op.
  6. (en)Cooperative society.
  7. (en)Cooperative, cooperative company.

kooperatif birlikleri

  1. Kooperatiflerin ortak çıkarlarını korumak, etkinliklerini denetlemek ve aralarındaki eşgüdümü sağlamak gibi amaçlarla kooperatiflerce oluşturulan birlik.
  2. (en)Unions of cooperations.

kooperatif reklam cooperative advertising

  1. bir tedarikçi tarafından kendi ürünlerinin promosyonunun maliyetinin tümünü veya bir kısmını karşılamayı kabul ederek yürütülen tanıtım programıdır.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

kooperatif birliklerikooperatif reklam cooperative advertisingkooperatif şirketkooperatif üyesikooperatifçikooperatifçilikkooperatifler merkez birliklerikooperatifleşmekooperatifleşmekkooperasyon
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın