konjuge ne demek?

 1. Eşlenik
 2. Bkz. konjugat
 3. (en)Conjugate

eşlenik

 1. Herhangi bir biçimde birbiriyle oranlı bulunan (nokta, çizgi, sayı).
 2. Mekanikte, bir özeğin çevresinde dönen bir cismin gücüyle bu cismin özeğe olan uzaklığının çarpımı.
 3. Molekül ya da örüt,yapısı içindeki doymamışlık noktaları birbirine bağlanmış olan kimyasal özdek.
 4. (en)Conjugate.
 5. (en)Torque.
 6. (al)Drehmoment
 7. (fr)Moment d'un couple

konjugat

 1. Eşli, eşit iki parçadan oluşan.
 2. İmmunoflouresan veya immünoperoksidaz boya yöntemlerinde olduğu üzere, antijenin tespiti için floresan veya enzim gibi bir belirteç proteiniyle birleştirilmiş antikor molekülünün antijenle birleştirilmesi.
 3. (en)Conjugate.

konjuge asit ve bazlar

 1. Bir proton alıp vererek birbirine dönüşen kimyasal türler.
 2. Bir hidrojen iyonunun uzaklaştırılmasıyla oluşan zayıf asit ve bazlar.
 3. (en)Conjugate acids/bases.
 4. (en)Conjugated acids and bases.
 5. (fr)Acide conjugu

konjuge bilirubin

 1. Retiküloendotelyal hücrelerden oluşan indirek(nonkonjuge) bilirubinin karaciğerde glukronik asitle çeşitli tepkimeleri sonuçu konjuge bilirubin(direk bilirubin) oluşur

Türetilmiş Kelimeler (bis)

konjuge asit ve bazlarkonjuge bilirubinkonjuge çift bağlarkonjuge empedanskonjuge ışınlarkonjuge linoleik asitkonjuge noktalarkonjuge östrojenik hormonlarkonjuge proteinkonjuge redoks çiftikonjugalkonjugasyonkonjugasyon tüpükonjugatkonjugata
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın