kompleks lipitler ne demek?

 1. Trigliseridler, mumlar, fosfogliseridler ve sfingolipidler gibi ana maddesi yağ asitleri olan organik maddeler.
 2. (en)Complex lipides.

kompleks

 1. Karmaşık
 2. Karmaşık.
 3. Karmaşıklık, karmaşa.
 4. Aynı ekonomik etkinliği gerçekleştiren sanayinin tesisler bütünü.
 5. Ruhsal karmaşa
 6. Bk. karmaşık
 7. Fr. Bir anda kavranamıyacak şekilde çeşitli sebeblerden, unsurlardan meydana gelmiş.
 8. (en)Complex.
 9. (en)Complicated.
 10. (en)Hang-up karmaşa.

kompleks asit

 1. İki veya daha fazla metalik olmayan bileşik veya asit radikalinin bir bileşimi. Örneğin 2HF ve SiF4, H2SiF6 verir.
 2. (en)Complex acid.
 3. (al)Komplexe S
 4. (fr)Acid complexe

lipitler

 1. Hayvan ve bitki hücrelerinde bulunan, suda çözünmeyen ya da çok az çözünen, organik çözücülerde çözünen, yağ asitlerinin alkollerle teşkil ettikleri esterler.
 2. (en)Lipids.
 3. (fr)Lipides

Türetilmiş Kelimeler (bis)

komplekskompleks asitkompleks besi yerikompleks bileşikkompleks dalga jeneratörükompleks fonksiyonkompleks iyonkompleks kesirkompleks kökkompleks manifoltkomplekkomplekomple ağaçkomple çelik olankomple kilitkomple metallipitlerlipitlipit damlacığılipit depo hastalığılipit histiyositozisilipit hücre tümörülipidlipid bilayerlipid cell tumorlipid histiocytosislipid pneumonia
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın