klasifikasyon ne demek?

 1. Sınıflama
 2. Bk. sınıflandırma
 3. Sınıflandırma.
 4. Sınıflandırma.
 5. (en)Clacification.
 6. (en)Classification.

sınıflama

 1. Bölümleme, tasnif.
 2. Bk. öbekleme
 3. Bk. bölütleme
 4. Bk. sıralama
 5. Kitaplık dermesinde yer alan her türlü gerecin konusunun belirli bir kural gereğince saptanması.
 6. Birbirine benzeyen nesne, gözlem ve olayları belli bir amaca göre bölümlere ayırma.
 7. (en)Classification.
 8. (en)Classification tasnif.
 9. (en)Classifying.
 10. (en)Cross tabulation.

sınıflandırma

 1. Bölümlendirme.
 2. Karşılaştırma esasına bağlı olarak tasnif yapma.
 3. Organizmaların çeşit ve farklılıkları ile akrabalıkları arasındaki prensip ve kurallara göre incelenmesi. Biyosistematik, sistematik, klâsifikasyon.
 4. Belli bir sistem üzerine kurulu, yönteme dayalı.
 5. Organizmaların çeşit ve farklılıklarıyla akrabalıkları arasındaki prensip ve kurallara göre incelenmesi, biyosistematik, sistematik, klasifikasyon.
 6. Organizmaların çeşit ve farklılıklarıyla akrabalıkları arasındaki prensip ve kurallara göre gruplandırılması, klasifikasyon.
 7. (en)Systematic.
 8. (en)Assortment.
 9. (en)Classification.
 10. (en)Categorization.
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın