kladogenez ne demek?

  1. (Yun. klados: filiz; genesis: soy) Yeni tipler meydana getirmek üzere evrim çizgisinin dallanması.
  2. (en)Cladogenesis.
  3. (al)Kladogenese
  4. (fr)Cladogenèse

kladogram

  1. türlerin akrabalığının şematik anlatımı.(bknz kladistik)

kladokarpus

  1. (Yun. klados: filiz; karpos: meyve) Dişi üreme organların (arkegonyumlar) oluştuğu kısa dallar üzerindeki uç yapılar.
  2. (en)Cladocarpus.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

kladogramkladokarpuskladkladistikkladistik sınıflandırma
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın