kitaplık bilimi ne demek?

  1. Kitap sayısını çoğaltmanın, kataloglayıp sınıflandırmanın ve okuyucuları kitaptan yararlandırmanın yollarını, kurallarını belirten bilim dalı, kütüphanecilik.

kitaplık bilimci

  1. Kitaplıklarda işlerin yürütülmesini sağlayan, kitaplık bilimi öğrenimi görmüş kimse, kütüphaneci.

kitaplık altyordamı

  1. (en)Library subroutine.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

kitaplık bilimcikitaplık altyordamıkitaplık cildikitaplık gemikitaplık gerecikitaplıkkitaplık görevlisikitaplık görevlisi öğretmenkitaplık halkbilimcisikitaplık indirimikitaplığı etkinleştirkitaplığındankitapla iyileştirmekitapla sağaltımkitaplarla ilgilikitaplaşmakkitaplaştırmabilimbilim adamıbilim dalıbilim dışıbilim dilibilibili bilibili brokerbiliarybiliary abscessbilbil ahirebil casesbil farzbil hakkı
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın