kinoin ne demek?

  1. Formülü C14H12O6, mol kütlesi 276,2 g olan kinodan elde edilen bir reçine.

kino

  1. Afrika'Da bulunan Pterocarpus marsupium bitkisinin kurutulmuş meyve suyu. Suda çözünür, taninleme ve tekstil endüstrisinde kullanılır.
  2. Belirli tropikal ağaçlardan elde edilen ilaç özelliği olan reçine

kino kino gum

  1. Bazı tropikal ağaçlardan çıkan, ilâç ve tabaklıkta kullanılan, kurutulmuş, kırmızı, sıkıştırıcı usare veya zamk
  2. Bu zamkı veren ağaç.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

kinokino kino gumkino variokinoakinoksalinkinkin bağlamakkin beslemekkin beslemeyenkin dolu
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın