kin gütmek ne demek?

 1. Öcünü alıncaya değin kininden vazgeçmemek.
 2. (en)Have a grudge against smb., bear smb.
 3. (en)Grudge, have a spite against, spite.

kin gütmemek

 1. (en)Bear no enmity.

kin bağlamak

 1. Birine karşı öç alma duygusu duymak.

gütmek

 1. Hayvan veya hayvan sürüsünü önüne katıp otlatarak sürmek.
 2. Bir düşünceyi, bir duyguyu veya bir ilkeyi gerçekleştirmeye çalışmak.
 3. Bir kimseyi, bir topluluğu kendi düşünce ve amacı doğrultusunda yönetmek, sevk ve idare etmek.
 4. (en)Shepherd.
 5. (en)To goad on.
 6. (en)To herd.
 7. (en)To cherish.
 8. (en)To nourish.
 9. (en)To cherish / a grudge / an ambition / an aim.
 10. (en)To pasture.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

kin gütmemekkin bağlamakkin beslemekkin beslemeyenkin dolukin duymakkinkin hiddetikin tutmakkinakiki bağlacıki bundanki bununki değerigütmekgütmegütaperkagüttüğüm domuzu bana öğretmegübleğgübleğegübregübre araştırma bilimigübre böceği
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın