ketamin ne demek?

  1. Anestezide kullanılan hayal gördürücü etkiye sahip madde.
  2. (en)Ketamine

ketamin hidroklorür

  1. Formülü C13H16ONClHCl, mol kütlesi 272,2 g olan, anestetik olarak kullanılan (
  2. Halisünojen bir madde olup kimyaca fensiklidin yapısında, parenteral yolla verildiğinde dissosiyatif anesteziye yol açan ilaç.
  3. (en)Ketamine hydrocholoride.

ketamine hydrochloride

  1. İntramusküler olarak kullanılabilen anestezik madde
  2. Bkz. ketamin hidroklorid

Türetilmiş Kelimeler (bis)

ketamin hidroklorürketamine hydrochlorideketamine hydrocholorideketaketaibketalketalarketket posta koduket vurmaket vurmak
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın