kenarını oymak ne demek?

 1. (en)Indent

indent

 1. Satırbaşı yapmak
 2. Çift nüsha olarak hazırlamak
 3. Sipariş vermek
 4. Resmen istemek
 5. Sipariş, talep
 6. Kenarını işlemek, dişli yapmak, kertmek, çökertmek
 7. Çentmek
 8. Bere, çentik
 9. Basmak
 10. Içeriden başlamak, içerlek yazmak, paragraf başı yapmak

kenarını oyalamak

 1. (en)Pink out, pink.

kenarını bastırmak

 1. (en)Fringe, hem, overcast, skirt.

oymak

 1. Aşiret
 2. İzcilikte küçük birlik.
 3. Hemen hemen benzer veya aynı tür yıldızlardan oluşmuş, Samanyolunun seyrek yapılı genç kümelerinden her biri.
 4. Keskin, sivri uçlu bir cisimle bir şeyi yontarak veya delerek çukur oluşturmak
 5. Kumaş vb.ni girintili bir biçimde kesmek.
 6. Ekşitle metal üzerinde iz bırakmak.
 7. Birçok boydan oluşan, göçebe ya da yerleşik topluluk, aşiret.
 8. Semt, mahalle.
 9. Arazinin alçak, çukur yeri.
 10. Hısım, akraba.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

kenarını oyalamakkenarını bastırmakkenarını işlemekkenarını kertikli kesmekkenarını süslemekkenarını tutturmak ciltlemekkenarını zikzaklı kesmekkenarın dilberikenarın dilberi nazik de olsa nazenin olmazkenarındakenarından geçmekkenarı asmankenarı bastırılmışkenarı çentikli kartkenarı delikli kartkenarı tarak şeklinde olanoymakoymak beyioymakbaşıoymaoyma akıloyma baskıoyma bıçağıoyma eser
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın