kaziyei bedihiyye ne demek?

  1. Man: Delil ile isbata muhtaç olmaksızın, aklın cezmen hüküm ve tasdik eylediği hüküm. Bu iki kısma ayrılır:1- Kaziye-i bedihiyye-i akliyye: Aklın harice danışmayarak ve havassın (hislerin) tavassut ve yardımına muhtaç olmayarak tasdik eylediği kaziyeye denilir ki; akıl mücerret mevzu ve mahmulünü tasavvur edince beyinlerindeki nisbet-i hükmiyeyi cezmen tasdik ediverir ve bunlara Ulum-u mütearife denir. Bu da ya evveliye veya fıtriyye olur.2- Kaziye-i bedihiyye-i akliyye-i evveliye: Aklın mücerret tarafeyni tasavvur ile beynindeki nisbet-i hükmiyeyi cezmen tasdik ettiği kaziyyeye denir. (L.R.) (Osmanlıca'da yazılışı: kaziye-i bedihiyye)

kaziyei bedihiyyei fıtriyye

  1. Man: Aklın tarafeyni tasavvur ederken zihinde hazır olan bir hadd-ı vasat vasıtası ile nisbet-i hükmiyyeyi cezmen tasdik eylemesinden ibaret olan kaziyyeye denir. (Osmanlıca'da yazılışı: kaziye-i bedihiyye-i fıtriyye)

kaziyei cehliyye

  1. Man: Esası cehl üzere mebni olan batıl kaziyyedir. (L.R.) (Osmanlıca'da yazılışı: kaziye-i cehliyye)

Türetilmiş Kelimeler (bis)

kaziyei bedihiyyei fıtriyyekaziyei cehliyyekaziyei cüziyyekaziyei hamliyyekaziyei ihtimaliyyekaziyei külliyekaziyei madulekaziyei mahkumun bihakaziyei mahsusakaziyei makbulekaziyekaziye fonksiyonukaziye i hasırakazikazibkazib tufeylkazib tufeyli liyetkazib üş şeklbedihiyyetbedihiyyatbedihibedihbedihebedihegubedihı
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın