katot ne demek?

 1. Eksi uç.
 2. Bk. eksiuç
 3. Bk. alt üşek
 4. Eksiuç
 5. Elektrikle ayrışım olayında ve pillerde indirgenme tepkimesinin olduğu elektrot. (Elektrikle ayrışımda katodun imi eksi, anodun imi artıdır; bu nedenle yalnızca elektrikle ayrışım olayında "eksiuç"da denebilir.)
 6. Röntgen tüpü içindeki negatif kutup.
 7. (en)Cathode.
 8. (al)Kathode
 9. (fr)Cathode

eksi

 1. Çıkarma işleminde - işaretinin adı, nakıs.
 2. Sıfırdan küçük, önünde eksi işareti bulunan (sayı), negatif, nakıs, artı karşıtı.
 3. Bir imlemede artı doğrultunun tersine yönelmiş sayılara verilen im.
 4. Yalnız iki eşlemi bulunan nesneler den birine verilen im;eksi yük gibi.
 5. Sayıların sıfırdan küçük olanlarına verilen im.
 6. İki sayıdan, iki nicelikten birini ötekinden çıkarma işlemini belirleyen im.
 7. (en)Negative negatif.
 8. (en)Minus nakıs.
 9. (en)Minus.
 10. (en)Negative.

eksiuç

 1. Kıvılkesimde, sıvıya batırılıp kıvıl akım geçmesini sağlayan metal uçlardan eksi yüklü olanı.
 2. (en)Cathode.
 3. (fr)Cathode

katot akımı

 1. (en)Cathode current.

katot akim yogunlugu

 1. (en)Cathode current density

Türetilmiş Kelimeler (bis)

katot akımıkatot akim yogunlugukatot akimikatot aşırı gerilimikatot bakırıkatot bakirikatot birikintisikatot bombardimanikatot bölmesikatot çikisi kuvvetlendiricisikatodkatodalkatodikkatodik aşırı gerilimkatodik bölge
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın