kaside ne demek?

  1. On beş beyitten az olmayan, bütün beyitlerin ikinci dizeleri en baştaki beyit ile uyaklı olan ve çoğu kez büyükleri övmek için yazılan divan edebiyatı şiir türü.
  2. (C.: Kasaid) Onbeş beyitten az olmamak üzere, her beyit kafiyeli olarak, büyük kimseleri veya herhangi bir şeyi medh ü sena eden, öven manzume şekli. Büyük zatları ve daha çok Cenab-ı Hakk'ı veya Peygamberi (A.S.M.) medheden manzume.
  3. (en)Eulogy.
  4. (en)Panegyric.
  5. (en)Encomium.

kaside yazarı

  1. (en)Eulogist, panegyrist.

kasideci

  1. Kaside yazan şair.
  2. Birine yaranmak amacıyla aşırı övgüde bulunan kimse.
  3. (en)Writer of a qasida.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

kaside yazarıkasidecikasidecilikkasidegukasidehankasidei bürdekasidei ercuzekasideperdazkasideserakasidkasikasibkasibekaskas ağrısıkas atrofisikas aygıtıkas bölütü
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın