karanlık çizgi izgesi ne demek?

 1. Güneş ışığı izgelerinde gözlendiği gibi, karanlık çizgiler içeren izge, anl. Fraunhofer çizgileri,
 2. Güneş ışığı izgelerinde gözlendiği gibi, karanlık çizgiler içeren izge, anl. Fraunhofer çizgileri,
 3. (en)Dark-line spectrum.
 4. (al)Absorptionsspektrum
 5. (fr)Spectre de raies obscures

karanlık

 1. Işığı olmayan, bütünü veya bir parçası ışıktan yoksun olan.
 2. Işık olmama durumu
 3. Yasalara, töreye uygun olmayan
 4. Gereğince anlaşılıp bilinemeyen, ne olacağı, sonu belli olmayan (durum)
 5. Karışık.
 6. Üzüntü, sıkıntı, perişanlık
 7. (en)Dark.
 8. (en)Obscure.
 9. (en)Unlit.
 10. (en)Clouded.

karanlık akım

 1. Bir ışıl gözenin, ışımadığı halde çevriminden geçmekte olan artık akım.
 2. Bir ışıl gözenin, ışımadığı halde çevriminden geçmekte olan artık akım.
 3. (en)Dark current.
 4. (al)Dunkelstrom
 5. (fr)Courant obscur

çizgi

 1. Çizilerek veya çeşitli yollarla oluşmuş iz, çizi, hat, tahril
 2. Yüz ve vücut hatlarının her biri
 3. Bir noktanın yürütülmesiyle oluşan biçim.
 4. Temel
 5. Bir durumdan başka bir duruma atlanan, geçilen yer, sınır.
 6. Bk. satır
 7. Bk. damar
 8. Oyun alanını sınırlamak, belirli ölçü ve bölgeleri göstermek amacıyla yapılan ayırıcı doğru. (Genellikle kireçli su ile çizilir.)
 9. (en)Ruling.
 10. (en)Line.

izge

 1. Beyaz aşığı oluşturan renklerin, sıklık ya da dalga boyu sırasınca dizildiği görüngü.
 2. Bir akımmıknatıssal ışınım, kendisini oluşturan dalga boylarına ya da sıklıklara ayrıştırıldığında elde edilen çizge. anlamdaş alkım.
 3. Elek-tromıknatıslı ışınımların, kendilerini oluşturan dalga uzunluklarına ya da yinelenimlere ayrıldıklarında sağlanan sonuç. (Görünür ışık bölümünde bunun iyi bir örneği, beyaz ışığın bir optik biçmeden geçtiğinde ortaya çıkan renkler kuşağıdır)
 4. İnsan kulağının algılayabileceği ve değerlendirebileceği ses dalgaları yineleniminin kuşağı; sesizgesi.
 5. (en)Spectrum.
 6. (en)Spectrum,.
 7. (en)Audio spectrum.
 8. (al)Spektrum
 9. (al)Spektrum,
 10. (al)Akustische Spektrum

Türetilmiş Kelimeler (bis)

karanlıkkaranlık akımkaranlık alan mikroskobukaranlık basıyorkaranlık basmakkaranlık bastırmakkaranlık boşalımkaranlık çağlarkaranlık çıkarmakaranlık çıkarmakkaranlığa kalmışkarankaran fries cattleKaran fries sığırıkaran swiss cattlekaranalpçizgiçizgi altı işlemlerçizgi altı kalemlerçizgi bagdastiriciçizgi bırakmakçizgi biçemiçizgi biçimiçizgi çatlakçizgi çekmekçizgi çizgesiçizgeçizge alanıçizgelemeçizgeleme aygıtı arayüzüçizgeleme motoru
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın