karşılığı inancadır ne demek?

  1. Tecimsel belgitte, bilinen değerin tutu amacıyla aktarımında belgit arkasına yazılan deyim.
  2. (en)Value guaranteed.
  3. (fr)Valeur en garantie

karşılığı bankaca tutulan çek

  1. (en)Certified check.

karşılığı bendedir

  1. Belgitin bilinen değerinden hiç kimsenin yararlanmamış olduğunu gösteren deyim.
  2. (en)Value in myself.
  3. (fr)Valeur en moi-même

Türetilmiş Kelimeler (bis)

karşılığı bankaca tutulan çekkarşılığı bendedirkarşılığı mal olarak alınmıştırkarşılığı ödenimdedirkarşılığı para olarak alınmıştırkarşılığı sayışımdadırkarşılığı verilebilirkarşılığındakarşılığını ödemekkarşılığını vermekinancainanca mektubuinancalamakinancalandırmainancalı bankalararası sayca
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın