karısından boşanmak ne demek?

 1. (en)Divorce one's wife.

divorce

 1. Boşanmak, boşamak
 2. Boşama, boşanma, talâk
 3. Ayrılma, ayrılık
 4. Boşamak
 5. Ayırmak
 6. Ayrılmak
 7. Alakasını kesmek

karısından ayrı erkek

 1. (en)Grass widower.

karısına aşırı düşkünlük

 1. (en)Uxoriousness.

boşanmak

 1. Karı ve koca mahkeme kararı ile birbirinden ayrılmak
 2. Hayvan, başlığından, koşum takımından veya bağından kurtulmak.
 3. Birdenbire ve bol bol akmak
 4. Baskı altında gergin duran bir şey, birden ve hızla kurtulmak
 5. Kapalı bir yerde bulunan insanlar birden dışarı çıkmak
 6. Çok ağlamak
 7. Dertlerini, yakınmalarını anlatmak.
 8. Sıyrılmak, kurtulmak
 9. T. Eşi ile olan nikah bağını bozmak. Eşinden ayrılmak.(Medeni kanun, boşama yetkisini mahkemeye bırakmıştır. İslam dini evlenmeyi Allah'ın emirleri dahilinde karşılıklı rızaya bağlı hür bir sözleşme olarak gördüğünden kadınla erkek boşanma yetkisinin kimde olacağını da kararlaştırabilirler. İsterlerse mahkemeyi, isterlerse velilerini, isterlerse eşlerden birini yetkili kılabilirler. Görülüyor ki, İslam dini insanlara medeni kanundan daha çok hak ve hürriyet tanımıştır. İslamiyet evleneceklerde denkliği, (küfüv) (din ve ahlakta denklik) şart koşar. Evlendikten sonra bazı bakımlardan anlaşamamazlıklar çıkarsa karşılıklı birbirine katlanmalarını ve sabırlı olmalarını tavsiye eder. Boşanma son çaredir. Eğer istek erkek tarafından geliyorsa mehir denilen tazminatı kadına ödemek zorundadır. Görülüyor ki, İslamiyet, kadın haklarının korunmasını istemektedir.) (Bak: Aile)
 10. (en)Divorce.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

karısından ayrı erkekkarısına aşırı düşkünlükkarısına çok düşkünkarısı ağızlıkarısı köylükarısı uzaktaki erkekboşanmakboşanmaboşanma davasıboşanma davası açmakboşanma dilekçesiboşanma dilekçesi vermekboşanboşanabilirboşandımboşandım.boşandınız mıboşaboşa almaboşa almakboşa çalışmaboşa çıkaran
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın