kalsiyum ne demek?

 1. Atom numarası 20, atom ağırlığı 40,80, yoğunluğu 1,55 olan, 845° C'de eriyen, kireç ve alçının birleşimine giren, sarımtırak beyaz bir element (simgesi Ca).
 2. Simgesi Ca, atom numarası 20, atomik kütlesi 40,08 g olan bir element. Metallurjide bazı aluminyum alaşımlarında alaşım elementi. Kurşundan bizmutun uzaklaştırılmasında, çelik imalinde oksijen giderici olarak kullanılır. Ayrıca bazı fototüplerde katot kaplama malzemesi olarak kullanılır. Doğada en çok bulunan üçüncü elementtir. Karbonatı (kireç taşı), sülfat (Jibs), florürü (floropar) halinde bulunur. 1808'de Davy tarafından elektrolizle elde edilmiştir.
 3. Bütün canlılar için diyetle alınması gereken temel bir element olup kemik ve dişlerin oluşmasında ve güçlenmesinde, plazma membran potansiyelinin sürdürülmesinde, kalbin normal çalışmasında, normal kas kasılmasında ve sinir iletisinin naklinde, kanın pıhtılaşmasında, bazı enzimlerin aktivasyonunda gerekli olan ve hücrelerde ikinci haberci olarak görev yapan, hayvan vücudunda % 1.5 oranında ve en fazla bulunan bir mineral, faktör IV, Ca.
 4. Kemik ve diş gelişimi için gerekli, özellikle balıklarda kemik ve pulların yapısına katılan, doğada yaygın olarak bulunan bir element.
 5. Ak renkte, yumuşak, çabuk kararan ve kireci oluşturan element. A. A. 40.08, A. S. 20, Ö.A. 1.55, E. S. 810°C.
 6. (en)Calcium.
 7. (en)Calcium, Ca.
 8. (al)Calcium
 9. (fr)Calcium

kalsiyum 45

 1. 45Ca şeklinde gösterilen, kütle numarası 45 , yarılanma süresi 165 gün olan, insan ve diğer canlı organizmalarda kalsiyum metabolizmasının incelenmesinde radyoaktif izci olarak kullanılan, kalsiyumun radyoaktif izotopu.
 2. (en)Calcium-45.
 3. (al)Calcium-45
 4. (fr)Calcium-45

kalsiyum akrilat

 1. Akrilik asidin kalsiyum tuzu olan, toprağın kararlı hale getirilmesinde, petrol kuyularını tıkamakta, iyon değiştirici olarak ve kilden yapılmış malzemelerle döküm kalıplarının yapıştırılmasında kullanılan beyaz bir toz madde.
 2. (en)Calcium acrylate.
 3. (fr)Acrilate de calcium

Türetilmiş Kelimeler (bis)

kalsiyum 45kalsiyum akrilatkalsiyum alkalili kayaçlarkalsiyum alüminatkalsiyum arsenatkalsiyum arsenitKalsiyum asetatkalsiyum asit fosfatkalsiyum bağlayan proteinkalsiyum bikarbonatkalsiyostatkalsiyotropikkalsiyotropik ilaçkalsibilikalsifediolkalsiferolkalsifikkalsifikans
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın