kalite güvencesi ne demek?

  1. Bir ürünün veya bir hizmetin yeterli performansı için tespit edilen ölçütlere uygunluk göstermesi.
  2. Bk. nitelik güvencesi
  3. (en)Quality assurance (QA).

kalite

  1. Bir şeyin iyi veya kötü olma özelliği, nitelik
  2. Üstün nitelikli.
  3. Osmanlı donanmasında çektiri türünden bir savaş gemisi.
  4. Bk. nitelik
  5. Nitelik
  6. Bir ürünün bilinen en iyi özellikleri bünyesinde taşıması durumu.
  7. Fr. Vasıf.
  8. (en)Chop.
  9. (en)Class.
  10. (en)Grade.

kalite belgesi

  1. (en)Chop.

güvence

  1. Bir antlaşmada taraflardan birinin sorumluluğu üzerine alması, inanca, teminat, garanti.
  2. Alınan sorumluluğa karşı olarak ortaya konulan şey.
  3. Birinin şüphelerini dağıtmak için söylenen inandırıcı söz, teminat.
  4. Bir anlaşmada taraflardan birine ait sorumluluğun bir başkası tarafından söz, mal veya para biçiminde yüklenilmesi.
  5. Bk. kefalet
  6. Bir elektrik çevrimine yerleştirilen ve çevrimden aşırı akım geçtiğinde, kavrularak çevrimi kesen düşük erime sıcaklıklı iletken parçasını taşıyan gereç.
  7. Bir elektrik çevrimine yerleştirilen ve çevrimden aşırı akım geçtiğinde, kavrularak çevrimi kesen düşük erime sıcaklıklı iletken parçasını taşıyan gereç.
  8. (en)Assurance.
  9. (en)Guarantee, assurance, cover.
  10. (en)Reassurance.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

kalitekalite belgesikalite çemberlerikalite denetimikalite etiketlemesikalite işaretikalite kontrolkalite kontrol çemberlerikalite kontrol grafiğikalite kontrolükalitakalitatifkalitatif analizkalitatif datakalitatif işaretlergüvencesizgüvencesiz borçlargüvencesiz faiz arakazancıgüvencesiz tahvilgüvencesiz ticari borçgüvencesizlikgüvencegüvence akçesigüvence belgesigüvence karşılığıgüvence kolugüvengüven aralığıgüven bağıgüven belgesigüven beslemek
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın