kabili kıyas ne demek?

 1. Düşünülebilen, ölçülebilen, kabul edilebilir olan. (Osmanlıca'da yazılışı: kabil-i kıyas)

kabili devir akreditif

 1. Bk. devredilebilir akreditif

kabili emanet

 1. İnsan. (Osmanlıca'da yazılışı: kabil-i emânet)

kıyas

 1. Bir tutma, denk sayma.
 2. Karşılaştırma, oranlama, mukayese.
 3. Örnekseme.
 4. Tasım.
 5. Bk. yakıştırma
 6. Bk. tasım
 7. Bk. örnekseme
 8. 1. bir şeyi başka şeye benzeterek hüküm verme. 2. karşılaştırma, örnekseme. 3. umum kaideye uyma.
 9. Tutma, denk sayma.
 10. Karşılaştırma, oranlama.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

kabili devir akreditifkabili emanetkabili gayri telakkuhkabili hitabkabili inkisarkabili itfa imtiyazlı hisse senedikabili itfa istikrazkabili itfa olmayan hisse senedikabili itfa tahvilkabili nakil akreditifkabilkabil değilkabil i nüfuz sahrekabil i tahvilkabil i tahyickıyaskıyas edilen örnekkıyas götürürkıyas ı fasitkıyas ı matvikıyas ı mukassimkıyas ı müselselkıyas kabul etmezkıyas şeklikıyas tarzıkıyakıyacıkıyadkıyadetkıyafet
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın