kısaltılmış ölçüştürme ne demek?

  1. Ölçüştürülen şekillerin tamamıyla anılmadığı bir ölçüştürme : "Düşüncesi başkalarının düşüncesinden farklı olan" diyecek yerde "düşüncesi başkalarından farklı olan" demek gibi.
  2. (fr)Comparaison abrégé
  3. (la)Comparatio compendiaria

kısaltılmış

  1. İçeriğini ve anlamını yitirmeden kısa bir biçime getirilmiş (yapıt).
  2. (en)Abridged.
  3. (en)Shortened, abridged, contracted, abbreviated.

kısaltılmış basım

  1. Bir yapıtın, anlam ve değeri değişmeden, ayrıntılarındaki kısaltmalarla yapılan basımı.
  2. (en)Abridged edition.

ölçüştürme

  1. Ölçüştürmek işi veya durumu.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

kısaltılmışkısaltılmış basımkısaltılmış denetimkısaltılmış dengelemkısaltılmış onlu sınıflama yöntemikısaltılmakısaltılmakkısaltılmamışölçüştürmeölçüştürme den haliölçüştürme dereceleriölçüştürme uyartılarıölçüştürme yüzeyiölçüştürmekölçüştürmeliölçüştürmeli dengelemölçüştürmeli dengelettilerölçüştürmeli tümce
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın