kılavuzluk ne demek?

 1. Kılavuz olma durumu veya kılavuzun işi, rehberlik.
 2. Bir gemiyi limana sokma veya limandan çıkarma işi.
 3. Bireyleri ilgi, anıklık ve yeteneklerine en uygun etkinliklere yöneltmek amacıyle uzmanlarca yapılan düzenli ve sürekli yardım.
 4. Öğrencilerin bağımsız birer kişilik kazanmalarını amaç edinen düzenli ve sürekli yol gösterme etkinliği.
 5. (en)Piloting.
 6. (en)Being a pilot.
 7. (en)Guidance.
 8. (en)Giving help.
 9. (en)Being a guide.
 10. (en)Advice.

kılavuzluk etmek

 1. Yol göstermek, rehberlik etmek
 2. (en)To guide.
 3. (en)To pilot.

kılavuzluk kurulu

 1. Okulun ilgili yönetici ve öğretmenleri ile veli ve öğrencilerden oluşan, kılavuzluk programının öğrencilerin gereksinmelerine uygun ve gerçekçi bir yaklaşımla hazırlanmasını sağlamakla görevli geçici danışma kurulu.
 2. (en)Guidance council.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

kılavuzluk etmekkılavuzluk kurulukılavuzluk programıkılavuzluk servisikılavuzluk ücretikılavuzluk ve araştırma merkezikılavuzlukılavuzlu dalgakılavuzlu görüşmekılavuzlu künyekılavuzlu web sitesikılavuzlamakılavuzlamakkılavuzlarkılavuzkılavuz açıklamakılavuz ayarlarıkılavuz bekkılavuz çavuş
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın