kıl dikici kasları ne demek?

 1. Kılların dikleşmesini sağlayan çizgisiz kas demetçikleri, muskuli arrektores pilorum.
 2. Kılların dikleşmesini sağlayan çizgisiz kas demetçikleri, muskuli arrektores pilorum.
 3. (en)Arrectores pilorum.
 4. (la)Musculi arrectores pilorum

kıl

 1. Bazı hayvanların derisinde, insan vücudunun belli yerlerinde çıkan, üst deri ürünü olan ipliksi uzantı.
 2. Keçi tüyü.
 3. Keçi tüyünden yapılmış veya dokunmuş olan
 4. Huysuz, geçimsiz (kimse).
 5. Bitkilerde görülen, genellikle silindirimsi, içi boş, çok ince uzantı.
 6. Deri içerisinde ve dışında yer alan, kesitinde medulla, korteks ve kıl kütikülası bulunan, kuvvetli, düz ve genellikle kaba olan yapağıdan daha düz esnek epidermal oluşumlar. Dermiste yatık uzanan kıllar deri yüzeyinden dar açıyla dışarı açılırlar. Vücudun değişik bölgelerinde çeşitli doğrultularda örgülenmeler yaparlar.
 7. Söz, kelam, denilen. (Osmanlıca'da yazılışı: kîl)
 8. (C.: Kıla) Gemi kanadı.
 9. (en)Hairy.
 10. (en)As cool as cucumber.

kıl alma

 1. (en)Depilation.

dikici

 1. Tarımla uğraşan kimse, çiftçi.
 2. Sökük ayakkabıları onaran kimse.
 3. Yeni yapılan ayakkabıların dikiş işini yapan kimse.
 4. Dikişçi.
 5. (en)Stitcher.
 6. (en)Jobbing tailor.
 7. (en)Sewer.

kas

 1. Tellerden oluşan ve kasılarak vücut hareketlerini sağlayan organ ve bu organın telsi dokusu, adale.
 2. Bir şeye el ayası ile vurmak.
 3. Ölüm, mevt. (Osmanlıca'da yazılışı: ka's)
 4. Kasılıp gevşeme özelliğine sahip hücrelerden yapılı doku, muskulus.
 5. (en)Muscular.
 6. (en)Muscle.
 7. (en)Brawn.
 8. (en)Myo-.
 9. (la)Musculus

Türetilmiş Kelimeler (bis)

kılkıl almakıl bitikıl burunkıl cetvelkıl çadırkıl dökücükıl dökücü ilaçkıl dökülmesikıl dökümükıbabkıbahkıbalkıbbkıbbedikicidikicilikDikidikilebilirdikilebilir fidedikdik açıdik açılıdik alasıdik ark iz
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın