kürk ile börk ile adam olunmaz ne demek?

 1. Kılık kıyafet, değeri olmayan kişiye değer kazandırmaz.

kürk

 1. Bazı hayvanların, giyecek yapmak için işlenmiş postu.
 2. Bu posttan yapılmış.
 3. Hayvan postundan yapılan giysi
 4. Kızıl, kırmızı, ahmer.

kürk atelyesi

 1. (en)Furriery.

ile

 1. Kelimenin sonuna geldiğinde birliktelik, beraberlik, araç, sebep veya durum anlatan cümleler yapmaya yarayan bir söz
 2. Bazı soyut isimlere getirildiğinde durum bildiren zarflar oluşturan bir söz.
 3. Cümle içinde aynı görevde bulunan iki ögeyi birbirine bağlamaya yarayan bir söz.
 4. (en)By means of.
 5. (en)Hereby.
 6. (en)Upon.
 7. (en)With.
 8. (en)Together with.
 9. (en)Withal.
 10. (en)Plus.

börk

 1. Genellikle hayvan postundan yapılan başlık
 2. Yeniçerilerin giydikleri, ak çuha ya da keçeden yapılmış yuvarlak biçimde başlık.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

kürkkürk atelyesikürk atkıkürk başlıkkürk böceğikürk eşyakürk gibikürk güvesikürk hayvanıkürk ile kaplamakkürkürakürabekürablküraıyyileile ayniile ayni zamandaile beraberile birlikteile böbürlenenile çalışmakile disari çikile doldurmakile doluilil halkıil ilköğretim kuruluil jandarmasıil özel idareleri
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın