külli halefiyet ne demek?

  1. Hukuki bir olay sonucunda, kişinin devri olanaklı bütün hukuki ilişkilerinin tamamının bir başka kişiye geçmesi.
  2. (en)Complete succession

külli halefiyyet

  1. Tümel ardıllık.

külli halef

  1. Tümel ardıl

halefiyet

  1. Birinin yerini alma.
  2. (en)Subrogation.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

külli halefiyyetkülli halefküllikülli akılkülli azamkülli intikalkülli kaziyeküllileştiricikülliyatkülliyeküllküll teşkil eden eşyaküllabküllekülle kaplıhalefiyethalefiyet hakkıhalefiyyethalefi olmakhalefhalef anselefhalef selefhalef selef olmakhalefen
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın