külünk ne demek?

  1. Taşları, kayaları parçalamakta kullanılan sivri kazma

    Bir yaz sabahı, külüngün ve kazmanın sivri burunları taş odanın tepesini delmeye başladı.

    M. Ş. Esendal
  2. (en)Pickax, pick.

külüng

  1. Taşçı kazması.

külünü savurmak

  1. Bir şeyi tümden bitirip yok etmek.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

külüngkülünü savurmakkülügkülükkülümçekkülümsükülkül almakül bağlamakkül çöreğikül çukuru
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın