kötü amaçla kütüğe yazım ne demek?

 1. Başkalarını zarara sokmak amacıyle yapılmış yazım.
 2. (en)Malice registration.
 3. (fr)Enregistrement malice

kötü

 1. İstenilen, beğenilen nitelikte olmayan, fena, iyi karşıtı.
 2. Zararlı, tehlikeli.
 3. Korku, endişe veren
 4. Hoşa gitmeyen.
 5. Kaba ve kırıcı
 6. Kişi veya toplum üzerinde olumsuz etkileri olan.
 7. İyi, gerekli niteliklere sahip olmayan (kimse).
 8. İstenilmeyen, gereksiz davranışları olan veya bu davranışlara eğilimli olan (kimse).
 9. İyinin karşıtı olan. 1- Değersiz bulmanın, kınamanın, ayıplamanın konusu olan her şey; istencin yasaya uygun bir biçimde karşı gelmeye ve elinden geldiğince değiştirmeye hakkı olduğu her şey. 2- Ahlâk değerlerine ve törel istence karşı olan her şey. Bu anlamda: a. Düzen bozucu ve yıkıcı olarak beliren şeyler, b. Olumsuzluk ve yadsıma ilkesi olarak beliren şeyler.
 10. (en)Corrupt.

kötü adam

 1. Filmlerde izleyiciye sevimsiz gelen, filmin kahramanıyla çekişme durumunda olan ve sonunda çoğu kez alt olan kimse.
 2. Özellikle melodramların kahramanı ile sürekli çekişme içinde bulunan ve oyunun sonunda alt edilen, sevimsiz bir oyun kişisi.
 3. Filmlerde, izleyiciye sevimsiz gelen, filmin kahramanıyla çekişme durumunda olan, çeşitli kötülükler işleyen ve sonunda çoğu kez alt olan kimse.
 4. (en)Villain, traitor.
 5. (en)Felon.
 6. (en)Villain, badman.
 7. (al)Schurke
 8. (fr)Vilain, traître
 9. (fr)Vilain, "villain", traître

Türetilmiş Kelimeler (bis)

kötükötü adamkötü adam rolükötü adamın bile hakkını vermekkötü ahlakkötü alışkanlığı olankötü amaçla kullanmakkötü araba kullanmakkötü atılımkötü bakışkötekkötek atmakkötek balığıkötek yemekköteklemekamaçlamaamaçlamakamaçlamamakamaçlananamaçlanmaamaçlanmakamaçlaramaçları doğrultusunda hareket eden kimseamaçları farklı olmakamaçlayanamaçamaç basamakları varsayımıamaç dışıamaç dilamaç edinmek
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın