izoenerjetik ne demek?

 1. Eşdeğer güç harcayan.
 2. (en)Isoenergetic.

eşdeğer

 1. Değerleri ya da işlevleri özdeş olan niceliklerin özelliği.
 2. Değerleri ya da işlevleri özdeş olan niceliklerin özelliği.
 3. (en)Equivalent.
 4. (al)Äquivalent
 5. (fr)Équivalent

izoenzim

 1. (Yun. isos: eş; en: içinde; zyme: bırakmak) Bir enzimin amino asitleri veya üç boyutlu yapısındaki çok az farklı şekilleri.
 2. Bir enzimin amino asit dizisi bakımından çok az farklı olan, aynı veya farklı genler tarafından kodlanan fakat katalizledikleri kimyasal reaksiyon aynı olan biçimleri.
 3. (en)Isoenzyme.
 4. (en)Isoenzym.
 5. (en)Isozyme.
 6. (al)Isoenzym
 7. (fr)Isoenzym
 8. (fr)Isoenzyme

izoenzimler

 1. Aynı aktivitelere ve isimlere sahip farklı enzimler. regülatörlere(düzenleyici moleküllere) verdikleri yanıtlar farklıdır. hücre içindeki lokasyonları farklıdır.
 2. Yapısal olarak bir birine benzeyen, aynı mekanizmayla etki gösteren, ancak kimyasal, fiziksel veya immünolojik özellikleri farklı olan enzimler, izozim.
 3. (en)Isoenzymes.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

izoenzimizoenzimler
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın