izoelektrik ne demek?

 1. EKG'de yatay düz çizgi meydana gelmesi.
 2. (en)Isoelectric level.

izoelektrik foküsleme

 1. Bk. izoelektrik odaklama
 2. İzoelektrik odaklama.
 3. (en)Isoelectric focusing.

izoelektrik nokta

 1. Elektrikçe nötür olma noktası.
 2. Bir maddenin (protein gibi) nötür olduğu pH. Daha düşük veya yüksek pH'larda madde asit veya baz gibi hareket eder.
 3. Kolloidin pıhtılaşması bu noktada veya ona yakın yerde olur.
 4. Amino asit, protein veya kolloit gibi bir maddenin elektrik alanda hareket etmediği pH değeri.
 5. Bir molekülün eşit sayıda pozitif ve negatif yük taşıdığı, net yükünün sıfır olduğu ve elektriksel bir alanda hareket etmediği pH derecesi, izoelektrik pH, izoiyonik nokta.
 6. Net elektrik yükü olmayan ve bu yüzden bir elektrik alanında hareket etmeyen bir maddenin pH'sı, izoelektrik pH, izoiyonik nokta.
 7. (en)Isoelectric point.
 8. (en)Isoelectric point, isoelectric pH, isoionic point.
 9. (fr)Point iso

Türetilmiş Kelimeler (bis)

izoelektrik foküslemeizoelektrik noktaizoelektrik nokta pıizoelektrik noktasiizoelektrik odaklamaizoelektrik odaklama ıefizoelektrik phizoelektrik protein
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın