izoamil ester ne demek?

 1. (en)Isoamyl ester

isoamyl

 1. Izoamil, izoamil grubu içeren (Kimya)

izoamil alkol

 1. Formülü (CH3)2CH-CH2CH2-OH, k.n. 132

izoamil asetat

 1. (en)Isoamyl acetate

ester

 1. Oksijenli asitler ile alkollerin aralarından bir su molekülü ayrılması sonucunda verdikleri madde.
 2. Organik asitlerle (RCOOH), alkollerin (R'OH) etkileşmelerinden oluşan ve RCOOR' genel formülüyle gösterilen bileşik grubunun genel adı. Esterler, oluşturdukları asitten ve alkolden daha uçucu, su ile karışmayan ve yağları iyi çözen sıvı maddelerdir.
 3. Asit ve alkollerden suyun ayrılmasıyla oluşan bileşikler.
 4. Katır.
 5. (en)Compound formed from an alcohol and an acid by elimination of water.
 6. (en)Compound formed by the reaction between an alcohol and an acid, with the elimination of water.
 7. (en)Compounds that are formed by the reaction of alchohols and acids with the elimination of a water molecule e g ethyl-acetate.
 8. (en)Compound formed by the elimination of water and bonding of an alcohol and an organic acid.
 9. (en)Compound formed by the reaction between an acid and an alcohol with the elimination of a molecule of water.
 10. (en)An organic compound formed by the reaction of an acid and an alcohol.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

izoamil alkolizoamil asetatizoamil salisilatizoaminilizoaglutinasyonizoaglutininizoaglutinojenizoagresyonizoalerjiizoesterester çizgisiester değeriester fatty acidsester grubuester in judgmentester valueester yağ asitleriesterapeniesteraseesteemesteem estimationesteem give credit foresteem highlyesteem merit
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın