izgeölçer ne demek?

 1. Bir ışınımın dalga boylarını ölçen aygıt.
 2. Bir ışınımın dalga boylarını ölçen aygıt.
 3. (en)Spectrometer.
 4. (al)Spektrometer
 5. (fr)Spectromètré

izgeölçüm

 1. Işınım erkesinin, ışığın dalga boyunun ya da sıklığının işlevi olarak bağıl ölçümü.
 2. Işınım erkesinin, ışığın dalga boyunun ya da sıklığının işlevi olarak bağıl ölçümü.
 3. (en)Spectrometry.
 4. (al)Spektrometrie
 5. (fr)Spectramétrie

izge

 1. Beyaz aşığı oluşturan renklerin, sıklık ya da dalga boyu sırasınca dizildiği görüngü.
 2. Bir akımmıknatıssal ışınım, kendisini oluşturan dalga boylarına ya da sıklıklara ayrıştırıldığında elde edilen çizge. anlamdaş alkım.
 3. Elek-tromıknatıslı ışınımların, kendilerini oluşturan dalga uzunluklarına ya da yinelenimlere ayrıldıklarında sağlanan sonuç. (Görünür ışık bölümünde bunun iyi bir örneği, beyaz ışığın bir optik biçmeden geçtiğinde ortaya çıkan renkler kuşağıdır)
 4. İnsan kulağının algılayabileceği ve değerlendirebileceği ses dalgaları yineleniminin kuşağı; sesizgesi.
 5. (en)Spectrum.
 6. (en)Spectrum,.
 7. (en)Audio spectrum.
 8. (al)Spektrum
 9. (al)Spektrum,
 10. (al)Akustische Spektrum

Türetilmiş Kelimeler (bis)

izgeölçümizgeizge bilgisiizge bilimiizgebilimizgeçizer
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın