ite ot, ata et vermek ne demek?

 1. Ata et, ite ot vermek.

ite atsan yemez

 1. Çok kötü, berbat.
 2. “çok kötü, berbat” anlamında kullanılan bir söz.

ite kaka

 1. Kaba ve hoyrat bir biçimde iterek, zorla.
 2. Güçlüklerle.
 3. (en)Rough and tumble.

ata

 1. Vermiş, veriş. bağışlama, ihsan.
 2. Dedelerden ve büyük babalardan her biri
 3. Kişinin geçmişte yaşamış olan büyükleri.
 4. Baba.
 5. Alimenter toksik alöki.
 6. Bilgili kişi, mukaddes ihtiyar ve din büyüğü.
 7. Dedelerden ve büyük babalardan her biri.
 8. Hoca, muallim, terbiyeci, saygın insan.
 9. Soyun geçmişte yaşamış ferdi.
 10. Yaşlı ve tecrübeli, ihtiyar.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

ite atsan yemezite kakaite kaka geçmekite kaka yol açmakite otiteçiteğiiteklemeiteklemekitelemeitit all dependsit appears thatit augurs wellit baffles descriptionotot cinsindenot çekirgeleriot çıkaranot doğrama makinesi
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın