isyan bayrağı ne demek?

 1. Karşı gelmek, başkaldırmak.

  Demek ki bunca senelik kuzu gibi yumuşak başlı karısı da nihayet isyan bayrağını açmıştı.

  M. Ş. Esendal

  Yeniçeriler bunu uğursuzluk telakki edip paşaya isyan bayrağı çektiler.

  İ. O. Anar
 2. (en)Red flag.

karşı

 1. Bir şeyin, bir yerin, bir kimsenin, esas tutulan yüzünün ilerisi, yamaç
 2. Yol, deniz, ırmak vb.nin öbür kıyısı veya yanı
 3. Ön, kat, huzur
 4. Bulunan yere göre önde, ileride olan.
 5. Karşıt, zıt, muhalif.
 6. Yüzünü bir şeye doğru çevirerek.
 7. Karşılık olarak, mukabil
 8. İçin, hakkında
 9. (en)Contrary.
 10. (en)Opposed.

isyan bayrağını açmak

 1. Karşı gelmek, başkaldırmak.

isyan

 1. Herhangi bir amaçla kurulu düzene veya devlet güçlerine karşı gelme, başkaldırma, ayaklanma.
 2. Bir düzene veya emre boyun eğmeme, uymama, itaat etmeme
 3. İtaatsizlik. Emre karşı gelmek. Ayaklanmak.
 4. (en)Riot.
 5. (en)Uprising.
 6. (en)Outbreak.
 7. (en)Insurgence.
 8. (en)Insurgency.
 9. (en)Sedition.
 10. (en)Civil insurrection.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

isyan bayrağını açmakisyanisyan etisyan etmekisyan niteliğindeisyana teşvikisyancıisyancıların dağılmaları konusunda uyaran kanunisyancılıkisyankarbayrağı altında halkı olan şövalyebayrağı olanbayrağı temizlebayrağı verilmişbayrağı yarıya indirmek
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın