iskemle kuklası ne demek?

 1. Bir sehpaya ya da iskemleye iliştirilmiş aşağıdan ipi çekilince hareket edebilen ve yalnızca dans edebilen kukla türü.
 2. (en)Jigging puppet.
 3. (fr)Marionette à la planchette

iskemle

 1. Arkalıksız sandalye
 2. Üstüne sigara tablası, çiçek vazosu vb. konulan küçük masa.
 3. Sandalye
 4. Meddahiskemlesi. Buiskemlenin bir anlamı vardır. İskemlenin iki altta, iki üstte dört temeli bulunur : üsttekiler bilgi ve dünya görüşü, alttakiler ise sabır ve kararlılık'tır.
 5. (en)Stool.
 6. (en)Chair without arms.
 7. (en)Chair.
 8. (en)Seat.

iskemle ağası

 1. Padişahın, ata binerken ayak basmak için kullandığı çuha kaplı biniş iskemlesini taşıyan ağa.

kukla

 1. Hareketli yerleri iplikle sanatçının parmaklarına bağlanarak veya eldiven gibi bir kesiti kullanarak bir perdenin üzerinden oynatılan, bez, karton vb. hafif nesnelerden yapılmış insan ve hayvan figürleri
 2. Ayakları olmayan, alttan içine el sokularak oynatılan çeşitli nesnelerden yapılmış bebek.
 3. Bu bebeklerle oynatılan oyun.
 4. Başkasının etkisinde olan, onun isteklerine göre davranan (kimse).
 5. Kimi kez parmaklara takılarak, kimi kez de iplerle ya da değneklerle oynatılan gösteri bebeklerine verilen ad.
 6. (en)Dummy.
 7. (en)Puppet.
 8. (en)Doll.
 9. (en)Dolly.
 10. (en)Dupe.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

iskemleiskemle ağasıiskemlecibaşıiskemleleriskemlenin oturulacak yeriiskemleye oturtmakiskembeiskembiiskemiiskemikiskemik ensefalopatiiskeleiskele alabandaiskele alabanda etmekiskele almakiskele babasıkuklakukla aygıtkukla aygitkukla boyamakukla çatalı
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın