intermediate ne demek?

  1. Ortadaki, orta seviyede bulunan, aradaki
  2. Orta seviyede bulunan şey
  3. Orta boy araba
  4. Meyancı, vasıta, aracı
  5. Ara mamulü
  6. Orta dereceli şey
  7. Ara sınav
  8. Ara bulucu

intermediate agent

  1. Aracı

intermediate annealing

  1. Ara tavlama

Türetilmiş Kelimeler (bis)

intermediate agentintermediate annealingintermediate approachintermediate baseintermediate bearingintermediate bondsintermediate breedsintermediate circuitintermediate colorintermediate colourintermediat frequency amplifierintermediaintermedia comparisonsintermediacyintermediaryintermediary bank
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın