incompatible partition ne demek?

 1. Uyumsuz Bölüm

uyumsuz

 1. Uyumu olmayan, ahenksiz.
 2. (en)Awkward.
 3. (en)Discordant.
 4. (en)Maladjusted.
 5. (en)Inharmonious.
 6. (en)Incompatible.
 7. (en)Not adaptable.
 8. (en)Dissonant.
 9. (en)Inadaptable.
 10. (en)Incongruous.

incompatible

 1. Birbirine zıt, bir diğerine uymaz
 2. Birbiriyle geçinemeyen
 3. Uyumsuz, farklı
 4. Bağdaşmayan, uyuşmayan
 5. Birbirine uymayan

incompatible equation

 1. Bağdaşmaz denklem

partition

 1. Tahta perde
 2. Taksim
 3. Bölme, duvar
 4. Kısımlara ayırma veya ayrılma
 5. Bkz. partisyon
 6. Bölmek, parçalara ayırmak

Türetilmiş Kelimeler (bis)

incompatibleincompatible equationincompatible programincompatible remote adapterincompatible statesincompatible switchesincompatible terminalsincompatible version of the rpc stubincompatible version of the serializing packageincompatibilityincompatibility with the militarypartitionpartition chromatographypartition coefficientpartition functionpartition of successionpartition of the inheritancepartition of unitypartition of workpartition offpartition tablepartitpartitapartitepartiparti adamiparti aday listesiparti büyüklüğüparti colored
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın