incitaşı ne demek?

  1. Feldispat cinsinden, suyu az ve eridiği zaman inciye benzeyen taneleri olan yanardağ kökenli cam.
  2. (en)Perlite.

incitable

  1. Provoke edilebilir, tahrik edilebilir, ayartılabilir, kışŸkırtılabilir, kandırılabilir, eyleme geçirilebilir

incitant

  1. Provokatif, harekete geçiren, tahrik eden, coşŸturan; uyarıcı, uyandırıcı, canlandırıcı

Türetilmiş Kelimeler (bis)

incitableincitantincitationincitincite
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın