incelemek ne demek?

 1. Bir işi veya bir şeyi ele alıp özelliklerini, ayrıntılarını inceden inceye, özenle anlamaya, öğrenmeye çalışmak, tetkik etmek

  Ne kitap okur ne de başkalarının düşüncesini inceler.

  S. Birsel
 2. (en)To examine.
 3. (en)To scrutinize.
 4. (en)To observe.
 5. (en)To inspect.
 6. (en)To look into.
 7. (en)To look over.
 8. (en)To look through.
 9. (en)To go over sth.
 10. (en)To investigate.
 11. (en)To explore.
 12. (en)To study.
 13. (en)To examine sth in detail.
 14. (en)To go into a matter carefully.
 15. (en)To analyze.
 16. (en)Abstract.
 17. (en)Canvass.
 18. (en)Look over.
 19. (en)To take or have a look and see.
 20. (en)Probe.
 21. (en)Reconnoitre.
 22. (en)Run the tape over.
 23. (en)Weigh.
 24. (en)Examine.
 25. (en)Investigate.
 26. (en)Search.
 27. (en)Go into.
 28. (en)Dig out.
 29. (en)Analyse.
 30. (en)Analyze.
 31. (en)Audit.
 32. (en)Check over.
 33. (en)Construe.
 34. (en)Dissect.
 35. (en)Examine into.
 36. (en)Look into.
 37. (en)Look through.
 38. (en)Observe.
 39. (en)Peruse.
 40. (en)Research.
 41. (en)Research into.
 42. (en)Scan.
 43. (en)Study.
 44. (en)Make a study of.
 45. (en)Survey.
 46. (en)Twig.
 47. (en)View.
 48. (en)Check.
 49. (en)Inspect.
 50. (en)Scrutinize.
 51. (en)Suss.

inceleme

 1. İncelemek işi, tetkik.
 2. Bir bilim veya sanat konusunu her yönüyle geniş biçimde açıklayan eser veya yazılı araştırma
 3. Ele alınan bir konu ya da olayın özelliklerini ve ayrıntılarını inceden inceye anlamaya çalışmak, ilgili yasa ve kuralları ortaya çıkarmak ve birtakım sonuçlar elde etmek için yapılan yöntemli çalışma.
 4. Bu türden çalışmalar sonunda ortaya çıkan yapıt.
 5. (en)Observing.
 6. (en)Compendium.
 7. (en)Examination.
 8. (en)Study.
 9. (en)Research.
 10. (en)Survey.

inceleme dosyası

 1. İçerisinde kriminal inceleme sürecinde tutulan tüm kayıt ve yazışmaların bulunduğu, belirli bir sistematik doğrultusunda tanzim edilen ve saklanan dosya.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

incelemeinceleme dosyasıinceleme fırsatıinceleme gezisiinceleme grubuinceleincel
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın