inanç öyküncesi ne demek?

 1. İnançların oluşturduğu bir halk anlatısı, bk. öykünce.
 2. (en)Belief fabulate.
 3. (fr)Fable de la croyance

inanç

 1. Bütün yapıp etmelerimizin temelinde bulunan yaşamadan gelen zorunlulukla dış dünyanın (nesnelerin, başka benlerin, Tanrı'nın) var olduğunu kabul etme; bilimsel, ahlaksal, estetik ve fizikötesi açıklamalarda, önermelerin doğruluğunu onaylama.
 2. Yeterince gerekçesi bulunmayan, kesin olmayan bir şeyi doğru sayma; us yoluyla genel geçer bir doğrulama yapmadan, başkasının tanıklığı üzerine kurulmuş kanıtları, hiç bir kuşku duymaksızın onaylama.
 3. Öznel olarak yeterli olan, ama nesnel olarak yeterli olmayan gerekçelerden ötürü bir şeyi doğru sayma.
 4. Bir şeyi güvenle doğru sayma tutumu.
 5. Kesin kabulle bağlanılan şey.
 6. Doğru, emin.
 7. İnanılır şey.
 8. İman.
 9. Bir düşünceye gönülden bağlı bulunma.
 10. Birine duyulan güven, inanma duygusu.

inanç değişmesi

 1. (en)Change of heart.

öykünce

 1. Fabl.
 2. Dinleyenlere, aktöre ve.yaşam anlayışı yönünden bazı sonuçlar çıkarma olanakları sağlayan, genellikle hayvanlar, ara sıra Tanrı ya da insanlarla ilgili imgesel kısa ve tek olaylı halk anlatım türü. bk. masal, söylence, nedenli söylence, masalcık, hayvanöyküncesi.
 3. (en)Fabulate.
 4. (fr)Fable

Türetilmiş Kelimeler (bis)

inançinanç değişmesiinanç öğretilerinden çıkaninanç öğretilerinden kaynaklanarakinanç sağlamlığıinanç tartışmasıinançlarinançlar bilgisiinançlara karşıinançlarda sapmainaninan olmazinan olsuninan şirketiinanabiliyor musunöykünceöykünöykünmeöykünme kuramıöykünmeci
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın