ilköğretim ne demek?

 1. Birkaç öğretim basamağından oluşan örgün eğitim sisteminin okuma yazmayı, matematiği, iyi bir yurttaş olmak için gerekli olan temel bilgi ve becerileri kazandıran sekiz yıllık ilk basamağı

  İlköğretim kız ve erkek bütün vatandaşlar için zorunludur...

  Anayasa
 2. (en)Elementary education.
 3. (en)Primary instruction.
 4. (en)Primary education.

ilköğretim denetmeni

 1. Atandığı bölgede özellikle ilköğretim kurumlarının çalışmalarını ve ilköğretimle ilgili öteki etkinlikleri denetleyen, gerektiğinde inceleme ve soruşturma yapan, öğretmenler ile okul yöneticilerine yol gösteren ve millî eğitim yönetmenlerine bağlı olarak çalışan denetmen.
 2. (en)Inspector of primary education, primary inspector.

ilköğretim kurulları

 1. Köy, bucak, ilçe ve illerde İlköğretim ve Eğitim Yasasına göre kurulan ve ilköğrenim çağındaki çocukların eğitimlerine ilişkin sorunlarla uğraşan kurullara verilen genel ad. Köy ilköğretim kurulu, il ilköğretim kurulu gibi.
 2. (en)Councils of primary education.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

ilköğretim denetmeniilköğretim kurullarıilköğretim müdürüilköğretim okuluilköğretim yönetmeniilköğrenim
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın