ilaç bilimi ne demek?

 1. Organizmanın ilaç moleküllerine, ilaç moleküllerinin de canlı organizmaya ne yaptığını inceleyen bilim dalı
 2. Bkz. farmakoloji
 3. (en)Pharmacology.

farmakoloji

 1. İlaçların etkisini ve kullanılışını inceleyen bilim dalı.
 2. İlaç bilimi
 3. Bk. eczacılık bilimi
 4. İlaçların yapısı, özellikleri ve özellikle de organizmadaki işlevleri (hareketleri) ile ilgilenen bilim dalı.
 5. İlaç bilgisi
 6. Hastalıkların önlenmesi, tedavisi ve tanısında kullanılan ilaç vb. maddelerin kaynakları, fiziksel ve kimyasal özellikleri, hazırlanma ve düzenlenmeleri, tedavisinde kullanılan miktar ve biçimleri, vücuda giriş yolları ile farmakodinamik ve farmakokinetik özelliklerini inceleyen bilim dalı.
 7. İlaç bilimi.
 8. (en)Pharmacology.

ilaç bitkisi

 1. Çöl zambağı.
 2. (la)Aloe vera, aloe barbadensis

ilaç bağımlılığı

 1. Kişide bağımlılık yapma potansiyeli olan bir ilacın tekrarlanan dozlarının uygulanmasından sonra ilaca karşı sürekli bir ihtiyaç duygusunun gelişmesi durumu
 2. Bkz. farmakodependans, uyuşturucu bağımlılığı
 3. (en)Drug dependence.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

ilaç bitkisiilaç bağımlılığıilaç bağımlısıilaç alilaç alerjisiilaç allerjisiilaç ana dosyasıilaç araştırma ve geliştirmeilaçilaç atılımıilaila ahirila nihayeilaahirilaançebilimbilim adamıbilim dalıbilim dışıbilim dilibilibili bilibili brokerbiliarybiliary abscessbilbil ahirebil casesbil farzbil hakkı
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın