icra ne demek?

 1. Bir müzik eserini oluşturan notaları sese çevirme.
 2. Borçlunun alacaklıya karşı yapmak veya ödemekle yükümlü bulunduğu bir şeyi adli bir kuruluş aracılığıyla yerine getirme.
 3. Adliyenin bu işle görevli dairesi.
 4. Yapma, yerine getirme, bir işi yürütme.
 5. Bk. başarganlık
 6. 1) yürütme. 2) yerine getirme. ~ ta'kıybi: bk. cebrîicrâ ta'kıybi. ~ Vekîlleri Hey’eti: Bakanlar Kurulu.
 7. Bir işi yürütmek.
 8. (en)An international, independent, non-profit organization which administers a rating system to identify potentially objectionable material included in rated Web sites.
 9. (en)International Centre for Development Oriented Research in Agriculture.
 10. (en)International Collegium of Rehabilitative Audiology.
 11. (en)Executive.
 12. (en)Execution.
 13. (en)Levy.
 14. (en)Performing.
 15. (en)Performance.
 16. (en)Rendering.
 17. (en)Rendition.
 18. (en)Carrying out.
 19. (en)Doing.
 20. (en)Interpretation.
 21. (en)Legal action for collection of a debt.
 22. (en)Court for claims.
 23. (en)Enforcement.
 24. (en)Accomplishment.
 25. (en)Exercise.
 26. (en)Fulfilment.
 27. (en)Fulfillment.

başarganlık

 1. İş yapabilme ya da bir edim sürecini başarıyla sonuçlandırma yeteneği olarak beliren, beceri ya da başarı ölçüsü olarak kullanılan edebilme gücü.
 2. (en)Performance.

icra eden kimse

 1. (en)Executant.

icra emri

 1. İlamlı icrada mahkeme kararına dayalı olarak yapılan icra takibi sonucunda borçluya gönderilen belge.
 2. (en)Writ of execution.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

icra eden kimseicra emriicra etmeicra etmekicra faaliyetiicra heyetiicra kabiliyetiicra kararıicra komitesiicra komutu
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın