ibadet ne demek?

Kökeni: Arapça

 1. Tanrıya yönelen saygı davranışı, tapınma.
 2. Tanrı buyruklarını yerine getirme.
 3. Allah'a kulluk etmek.
 4. Ayin, kült.
 5. Bk. tapınma
 6. Allah'ın (C.C.) emirlerini yerine getirmek ve nehiylerinden kaçmak. Yapılmasında sevab olup, ihlasla yapılan herhangi bir amel. Şeriatta bildirildiği gibi Allah'a kulluk etmek. Kainatın ve dolayısıyla insanların hilkatindeki hikmet ve gaye. (Bak: Tarik-üs-salat)(... İbadet'in ruhu ihlastır. İhlas ise yapılan ibadetin yalnız emredildiği için yapılmasıdır. Eğer başka bir hikmet ve bir faide ibadete illet gösterilse o ibadet batıldır. Faydalar, hikmetler yalnız müreccih olabilirler, illet olamazlar. İ.İ.)(İbadetin manası şudur ki: Dergah-ı İlahide abd, kendi kusurunu ve acz ve fakrını görüp kemal-i rububiyyetin ve kudret-i Samedaniyyenin ve rahmet-i İlahiyyenin önünde hayret ve muhabbetle secde etmektir. Yani, rububiyetin saltanatı, nasılki ubudiyeti ve itaati ister; rububiyetin kudsiyeti, paklığı dahi ister ki: Abd, kendi kusurunu görüp istiğfar ile ve Rabbini bütün nekaisten pak ve müberra ve ehl-i dalaletin efkar-ı batılasından münezzeh ve mualla ve kainatın bütün kusuratından mukaddes ve muarra olduğunu, tesbih ile Sübhanallah ile ilan etsin.Hem de rububiyetin kemal-i kudreti dahi ister ki: Abd, kendi za'fını ve mahlukatın aczini görmekle kudret-i Samedaniyyenin azamet-i asarına karşı istihsan ve hayret içinde Allahu Ekber deyip huzu ile rükua gidip O'na iltica ve tevekkül etsin.Hem rububiyetin nihayetsiz hazine-i rahmeti de ister ki: Abd, kendi ihtiyacını ve bütün mahlukatın fakr ve ihtiyacatını sual ve dua lisaniyle izhar ve Rabbinin ihsan ve in'amatını, şükür ve sena ile ve Elhamdülillah ile ilan etsin. Demek, namazın ef'al ve akvali, bu manaları tazammun ediyor ve bunlar için taraf-ı İlahiden vaz'edilmişler. S.)
 7. (en)Prayer.
 8. (en)Prayers.
 9. (en)Divine service.
 10. (en)Worship.
 11. (en)Service.
 12. (en)Devotions.
 13. (en)Religious service.
 14. (en)Piety.
 15. (en)Act of worship.
 16. (en)Cult.
 17. (en)Devotion.
 18. (en)Religious exercises.

tapınma

 1. Tapınmak işi.
 2. Birey ya da topluluklarca, tanrılara, yüce varlıklara, atalara, ölülere, efsane kahramanlarına; kutsal olarak nitelenen hayvan ve bitkilere; güneş, ay, yıldız, su, ateş, taş vb. doğal öğelere karşı inanç ve bağlılık göstermek üzere yapılan davranışların topu.
 3. (en)Liturgy.
 4. (en)Service.
 5. (en)Worship.
 6. (en)Cult.
 7. (en)Adoration.
 8. (fr)Culte

ibadet eden

 1. (en)Prayerful.

ibadet eden kimse

 1. (en)Prayer, worshipper.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

ibadet edenibadet eden kimseibadet edilenibadet etmeibadet etmekibadet etmeyenibadet için kullanılanibadet müzigiibadet odasıibadetgahibadeibadibadanibadatibaibabe
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın