iş akdi ne demek?

 1. İş sözleşmesi.
 2. Bk. iş sözleşmesi
 3. (en)Labor contract.
 4. (en)Employment contract.

 1. Bir sonuç elde etmek, herhangi bir şey ortaya koymak için güç harcayarak yapılan etkinlik, çalışma
 2. Bir değer yaratan emek.
 3. Birinden istenen hizmet veya birine verilen görev
 4. Sanayi, ticaret, tarım, maliye vb. alanlara ilişkin ekonomik etkinliklerin bütünü.
 5. Kamu yararına yapılan işler.
 6. Herhangi bir yere düzen verici, günlük yaşayışı sağlayıcı her türlü çalışma.
 7. Geçim sağlamak için herhangi bir alanda yapılan çalışma, meslek
 8. İş yeri
 9. Bir mal veya hizmet üretmek için harcanan emek.
 10. Tarım, sanayi ve hizmetler gibi çeşitli iktisadi alanlarda yürütülen etkinlikler.

iş sözleşmesi

 1. İşçilerle işveren arasındaki ilişkileri düzenleyen yöntem ve şartları kapsayan sözleşme, iş akdi, hizmet akdi.
 2. İşçilerle işveren arasındaki ilişkileri düzenleyen ve çalışma koşullarını içeren sözleşme.
 3. Iş akdi.
 4. (en)Service contract, contract of service.
 5. (en)Contract of employment.
 6. (en)Business agreement / concert / contract.
 7. (en)Empoyment agreement.
 8. (en)Business agreement.
 9. (en)Business contract.
 10. (en)Employment agreement.

iş akış denetimi

 1. (en)Job flow control

iş akışı

 1. (en)Job stream

akdi

 1. Sözleşimsel, sözleşmeli.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

iş akış denetimiiş akışıiş acentasıiş açmakiş adamıiş adayıiş adımıiş ahlakıiş alanıakdiakdi meclisakdi muavazaakdi tarifeakdi zimmetakdikakdikenakdilakdin feshinde bildirimakdin inikadıakdakd i mezburakd i muvazaaakd i sahihakd ü hall
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın