işçilerin özyönetimi ne demek?

  1. Marksist yaklaşıma göre üretim yöntemleri, iş programı, işbölümü, müşteri ilişkileri gibi konularda geleneksel bir yetke yerine, işçilerin kendilerinin veya temsilcilerinin karar verdiği bir işyeri yönetim biçimi.
  2. (en)Workers' self-management, autogestion.

işçilerin burjuvalaşması

  1. Bk. işçilerin ortasınıflaşması

işçilerin ortasınıflaşması

  1. Kimi toplumbilimcilere göre, anamalcı işleyim toplumlarında işçi sınıfı üyelerinin ekonomik durumlarındaki düzelme sonucu sınıf bilinci ve dayanışmasından uzaklaşıp orta sınıf yaşama biçimine ve değerlerine özenmeleri.
  2. (en)Embourgeoisement ya da disproletarisation.
  3. (fr)Embourgeoisement ya da déproletarisation

Türetilmiş Kelimeler (bis)

işçilerin burjuvalaşmasıişçilerin ortasınıflaşmasıişçilerişçilerle ilgiliişçiliközyönetimözyönetimciözyönetilenözyöneltimözyöney
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın