hosa gitmeyen iş ne demek?

 1. (en)Disagreeable task

disagreeable

 1. Kavga eden, aksi
 2. Hoş olmayan, tatsız
 3. Can sıkıcı
 4. Kavgacı
 5. Nahoş, hoşa gitmeyen
 6. Kötü, huysuz
 7. Uygun olmayan

hosanna

 1. Şükretme, şükür
 2. Şükürler olsun!
 3. Ünlem, hamdolsun, Allaha şükür, osanna
 4. Şükretme.

hosannah

 1. Tanrı'ya yapılan yakarış
 2. Kurtuluş için Tanrı'ya yapılan yakarma
 3. Yakarış, yakarma

 1. Bir sonuç elde etmek, herhangi bir şey ortaya koymak için güç harcayarak yapılan etkinlik, çalışma
 2. Bir değer yaratan emek.
 3. Birinden istenen hizmet veya birine verilen görev
 4. Sanayi, ticaret, tarım, maliye vb. alanlara ilişkin ekonomik etkinliklerin bütünü.
 5. Kamu yararına yapılan işler.
 6. Herhangi bir yere düzen verici, günlük yaşayışı sağlayıcı her türlü çalışma.
 7. Geçim sağlamak için herhangi bir alanda yapılan çalışma, meslek
 8. İş yeri
 9. Bir mal veya hizmet üretmek için harcanan emek.
 10. Tarım, sanayi ve hizmetler gibi çeşitli iktisadi alanlarda yürütülen etkinlikler.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

hosannahosannahhos geldinizhos mizaçhosçakalgitmeye hazırgitmegitme vaktini uzatmakgitme zamanıgitmekgitmek üzere
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın