hizmet akdi ne demek?

 1. İş sözleşmesi.
 2. Bk. iş sözleşmesi

 1. Bir sonuç elde etmek, herhangi bir şey ortaya koymak için güç harcayarak yapılan etkinlik, çalışma
 2. Bir değer yaratan emek.
 3. Birinden istenen hizmet veya birine verilen görev
 4. Sanayi, ticaret, tarım, maliye vb. alanlara ilişkin ekonomik etkinliklerin bütünü.
 5. Kamu yararına yapılan işler.
 6. Herhangi bir yere düzen verici, günlük yaşayışı sağlayıcı her türlü çalışma.
 7. Geçim sağlamak için herhangi bir alanda yapılan çalışma, meslek
 8. İş yeri
 9. Bir mal veya hizmet üretmek için harcanan emek.
 10. Tarım, sanayi ve hizmetler gibi çeşitli iktisadi alanlarda yürütülen etkinlikler.

iş sözleşmesi

 1. İşçilerle işveren arasındaki ilişkileri düzenleyen yöntem ve şartları kapsayan sözleşme, iş akdi, hizmet akdi.
 2. İşçilerle işveren arasındaki ilişkileri düzenleyen ve çalışma koşullarını içeren sözleşme.
 3. Iş akdi.
 4. (en)Service contract, contract of service.
 5. (en)Contract of employment.
 6. (en)Business agreement / concert / contract.
 7. (en)Empoyment agreement.
 8. (en)Business agreement.
 9. (en)Business contract.
 10. (en)Employment agreement.

hizmet aboneleri

 1. Bk. yararlık yazımlıları

hizmet acentesi

 1. (en)Service agency

akdi

 1. Sözleşimsel, sözleşmeli.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

hizmet abonelerihizmet acentesihizmet alamet i farikalarıhizmet alanıhizmet bedelihizmethizmet bürosuhizmet çağrısıhizmet dışıhizmet dışı bırakmakhizahizabhizadahizalahizalamaakdiakdi meclisakdi muavazaakdi tarifeakdi zimmetakdikakdikenakdilakdin feshinde bildirimakdin inikadıakdakd i mezburakd i muvazaaakd i sahihakd ü hall
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın