higgle ne demek?

  1. Sıkı pazarlık etmek, çekişmek.
  2. Sıkı pazarlık yapmak, pazarlık yapmak, çekişmek

higgledy piggledy

  1. Karman çorman
  2. Karmaşa, karışıklık

higgledypiggledy

  1. Karmakarışık, altüst
  2. Karmaşa.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

higgledy piggledyhiggledypiggledyhigglerhigglinghigh
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın