hava açmak ne demek?

 1. Bulutlar dağılmak.

bulutlar

 1. (en)Clouds

hava akımı

 1. Değişik sebeplerle atmosferde havanın yer değiştirmesi.
 2. (en)Draught.
 3. (en)Turbulence.
 4. (en)Air current.

hava akımlı

 1. (en)Drafty.

açmak

 1. Bir şeyi kapalı durumdan açık duruma getirmek
 2. Bir şeyin kapağını veya örtüsünü kaldırmak
 3. Engeli kaldırmak.
 4. Sarılmış, katlanmış, örtülmüş veya iliklenmiş olan şeyleri bu durumdan kurtarmak
 5. Bir şeyi, bir yeri oyarak veya kazarak çukur, delik oluşturmak.
 6. Tıkalı bir şeyi bu durumdan kurtarmak.
 7. Çevresini genişletmek.
 8. Birbirinden uzaklaştırmak.
 9. Almacı çalıştırmak için düğmeye basmak ya da düğmeyi çevirmek.
 10. (en)Offer.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

hava akımıhava akımlıhava akış direncihava akış modelihava akış sayısıhavahava akışıhava akimihava akimi açisihava akrobasisihavhav ayar etmekhav havhav tüyüaçmakaçmaaçma banyosuaçma düğmesiaçma kapamaaçma kapama belirteciaç acınaaç açaç aç ile yatınca arada dilenci doğaraç açık kalmak
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın