hanadır ne demek?

  1. Görme kabiliyeti kuvvetli olan.

hanadık

  1. (Handek. C.) Hendekler. Bir mekanın etrafına kazılan geniş ve derin çukurlar.

hanadis

  1. (Hındıs. C.) Musibetler.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

hanadıkhanadishanahanacırhanak
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın